Τι είναι τα FRA;

Σε ορισμένα αεροδρόμια είναι σε ισχύει το σύστημα FRAs (Facility Rating Assignments). Αυτό σημαίνει ότι ο E.E.K. θα πρέπει να είναι/κατέχει κάποιο συγκεκριμένο βαθμό ώστε να “επανδρώσει” το σταθμό. Παράδειγμα ενός FRA θα μπορούσε να είναι: “Η θέση xxxx_APP μπορεί να “επανδρωθεί” μόνο από Advanced ATC Trainee (AS3) ή από κάποιο με υψηλότερο βαθμό”. Αυτό σημαίνει ότι εάν είστε Ε.Ε.Κ. με βαθμό ATC Trainee (AS2), μπορείτε να “επανδρώσετε¨ τις θέσεις _DEL, _GND, και _TWR στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο αλλά δεν επιτρέπεται να ¨επανδρώσετε” τις θέσεις _APP και _CTR.